بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مدیریت

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

مقدمه

ارزش ویژه برند فواید زیادی برای شرکت­هایی که مالک نام تجاری هستند دارد. ارزش ویژه برند ارتباط مثبتی با وفاداری برند دارد. بطور دقیق­تر ارزش ویژه برند احتمال انتخاب برند را افزایش می­دهد که این امر منجر به وفاداری مصرف­کننده به برند خاص می­شود از فواید ارزش ویژه بالای برند، احتمال توسعه[1] مارک تجاری به سایر طبقات محصول است. معمولاً توسعه IBM مارک تجاری به­عنوان “استفاده از نام تجاری موجود برای ورود به یک طبقه جدید محصول”، تعریف می­شود(اکر و کلر1990). وقتی یک مارک تجاری با نام­های تجاری جدید مقایسه می­شود، توسعه­های مارک تجاری هزینه­های تبلیغاتی کمتر و فروش بیشتری دارند(اسمیت و پارک 1992). توسعه­های مارک تجاری موفق در ارزش ویژه بالاتر مارک تجاری اصلی، نقش بسزایی دارند(اکر و کلر 1992 هر چند که توسعه­های ناموفق مارک تجاری، می­توانند ارزش ویژه مارک تجاری اصلی را کاهش دهند. آکِر و کِلِر(1990) مدلی برای ارزیابی مصرف­کننده از گسترش­های مارک تجاری توسعه دادند، و تعدادی از نویسندگان بر روی عمومی­سازی این مدل کار کردند

علاوه­براین مارک تجاری نقش ویژه­ای را در شرکت­های خدماتی بازی می­کند، چرا که مارک­های تجاری قوی اطمینان را نسبت به محصولات ناملموس افزایش داده(بری, 2000) و مشتریان را جهت درک و تشخیص بهتر نسبت به آنها توانا می­سازد. مارک­های تجاری، ریسک­های ایمنی، اجتماعی و پولی دریافت­شده در خدمات خرید را کاهش می­دهند که مانعی برای ارزیابی یک خدمت قبل از خرید می­باشد. همچنین سطح بالاتر ارزش ویژه مارک تجاری رضایت مشتری، قصد خرید دوباره و میزان وفاداری را افزایش می­دهد.. تحقیق در این زمینه، مطالعه کوهلی و دیگران[2](2001) در خصوص روایی[3] و ارزش ویژه مارک تجاری، مطالعه پاپو و کوستِر[4] (2006) در خصوص رضایت و ارزش ویژه مارک تجاری و مطالعه رُدولدریج و دیگران[5](2004) در خصوص ارزش ویژه مارک­تجاری و نام تجاری می­باشد.

ایجاد ارزش ویژه مارک­تجاری، یکی از اجزای مهم ساخت مارک­تجاری است(کلر, 1998). شناختن سطوح بالاتر ارزش ویژه مارک­تجاری منجر به ترجیحات و خرید بیشتر مصرف کننده می­شود. سهام شرکت­ها با سطح بالاتر ارزش ویژه مارک­تجاری افزایش می­یابد. ایجاد مارک تجاری، ابزاری قدرتمند برای تمایز به حساب می­آید. تأثیر استراتژیک ایجاد مارک­تجاری در ادبیات بازاریابی به­اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته است(اکر و کلر1991 ). مارک­های تجاری باید مزیت­های رقابتی پایداری را برای شرکت ایجاد کنند(اکر 1989). چراکه اگر مشتریان مطلوبیت ویژه­ای از مارک تجاری را دریافت کنند، شرکت می­تواند به مزیت رقابتی دست پیدا کند. بنابراین برای مدیران مارک تجاری مهم است که به ابزارهای معتبر و قابل اطمینانی، برای ارزش ویژه مارک­تجاری مشتری­محور، دست پیدا کنند(پاپو2005).

ارزش ویژه مارک تجاری تحت تأثیر تصویر مارک تجاری می باشد(بیل, 1993). کیرمانی و زیتمال[6](1993)، گزارش داده­اند که، ارزش ویژه مارک­تجاری و تصویر مارک­تجاری دو جزء بسیار مرتبط هستند، به­همین دلیل بازاریابان باید تلاش کنند تا ادراکات مشتری از محصول را تحت تأثیر قرار داده و یا تصویر مثبتی از مارک تجاری را جهت ایجاد ارزش ویژه مارک تجاری، توسعه دهند. در درک ارزش ویژه مارک تجاری، آکِر(1991) اظهار می­دارد که ارزش ویژه مارک تجاری، برای شرکت و نیز برای مشتری ارزش ایجاد می­کند. این پیشنهاد به نحو احسن حمایت گردیده است. ارزش ویژه مارک تجاری، تصمیمات مربوط به ادغام و خرید را تحت تأثیر قرا ر می­دهد و واکنش بازار را به دنبال دارد و قابلیت توسعه­پذیری نام تجاری را تعیین می­کند.به­طور مختصر از دیدگاه مدیریتی، ارزش ویژه مارک تجاری، مزیت رقابتی پایداری را برای شرکت ارایه می­نماید

ساخت مارک­تجاری یکی از بهترین راه­های کسب و کار در محیط­های بازاریابی امروزی که با تغییرات پایدار همراه است، می­باشد(اکر1993). ساخت موفق مارک­تجاری منجربه استحکام جایگاه رقابتی محصول در برابر افزایش قدرت خرده­فروشان می­شود(پارک و استیرنوانسان, 1994). ساخت مارک­تجاری همچنین سبب آگاهی مارک­تجاری نظیر دفاع در برابر رقبا و ساخت سهم بازار می­شود(ادامز1995).


[1] Development

[2] Kohli et al.

[3] Validity S

[4] Pappu and Quester

[5] Ross-Wooldridge et al.

[6][6] Kirmani and Zeithmal

فهرست مطالب
مقدمه 10
2-1- مفاهیم برند 11
2-1-1- اهمیت برند 13
2-1-2- ارزش اقتصادی برند 16
2-1-3- برندینگ 16
2-1-3-1- برندینگ خدمات 17
2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند 23
2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند 28
2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند 30
2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون 30
2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون 33
2-1-6-3- رویکرد ترکییی 45
2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر 49
2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر 67
2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم 70
2-1-7-4- مدل ایکویتر برند 72
2-1-7-5- مدل اینتر برند 72
2-1-7-6- مدل برندز 73
2-1-7-7- مدل رزونانس برند 74
2-1-8- مدل مفهومی تحقیق 79
2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق 80
2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه 83
2-1-10-1- مفاهیم بیمه 85
2-1-10-2- تاریخچه بیمه 87
2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه 90
2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه 91
2-1-11- پیشینه تحقیق 94
2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی 94
2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی 95
منابع
شکل‌ها
شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران 41
شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران 42
شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر 43
شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی 47
شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند 51
شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر 68
شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم 72
شکل 2-9- هرم رزونانس برند 77
جداول
جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم 48
نمودارها
نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات 23

[PDF]بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی شرکت …

رویکردهای کالن تعریف ارزش برند. ارزش برند از … رویکردهای مالی سنجش ارزش برند …. به بررسي تأثير مزیتخای کارکردی و غيرکارکردی بر ارزش ویژه برند در بين.

[PDF]Archive of SID

ﺑﺮﻧﺪ. اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دارد،. ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار …. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ارزش و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد، ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ….. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯽ … روﯾﮑﺮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و اﻧﺘﺨﺎب.

[PDF]ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻘﺶ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

توسط محمودی میمند – ‏2014
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﻮدﺳﺎﻛﻒ و. ارﮔﺎن. و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ. ارزش ﺑﺮﻧﺪ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻛﻴﻢ، ﺗﺎﻧﮓ و ﻫﺎوﻟﻲ … ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺮﻧﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . واژﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪي ….. اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارزش وﻳ. ﮋه ﺑﺮﻧﺪ …. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻊ.

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯼ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﻱ …. ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﻱ … ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ. ﺍﺳﺖ …. ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧـﺪ، ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻭ. ﻭ. ﻳﮋﮔﻲ …. ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻄـﺮﺡ.

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﻱ. ٭. ۱ ، ….. ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧـﺪ، ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻭ. ﻭ. ﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ … ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﺮ، ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺁﻛﺮ ﺭﺍ ﻧﻘـﺪ ﻛﺮﺩﻧـﺪ . ﻓﺮﻟﻴﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﺭﺑﺲ … ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻄـﺮﺡ. ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *