بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

هدف از این پایان نامه بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 207 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

مقدمه
با مطالعه و بررسی تحقیقات و متون مدیریتی مشاهده می کنیم ، مفهوم کیفیت زندگی کاری از حدود 30 سال پیش در ادبیات مدیریت مطرح شده که خاستگاه اولیه آن نیاز سازمانها و کارخانجات در نتیجه تعامل با انسانها و مشکلات آنها بوده است چرا که آنها برای تحلیل و ارائه راهکاری به این منظور، به مفهوم پردازی و سازماندهی موضوع کیفیت زندگی کاری پرداختند ( جان پیر و دیگران ، 2006 ،333 ) .
بسیاری از محققین نیز معتقدند که امروزه به نوعی تکنولوژی بر زندگی سازمانی افراد چیره گشته که در این رابطه لزوم سازش تکنولوژی با ویژگی های انسانی سازمانها ضروری به نظر می رسد . چراکه مسائلی نظیر زندگی سازمانی ، ارتباطات کاری ، فرهنگ و سبک زندگی و … مواردی هستند که امروزه باید در طراحی های سازمانی در نظر گفته شوند ( شنکار سرانگ ،2006، 202 ).
توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتاب اهمیتی است که همگان برای آن قائلند .
بسیاری ازکارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی کاری معنا دارتر می باشند . کیفیت زندگی کاری یکی از خاستگاههای مهم توسعه سازمانی است که توسعه سازمانی ترکیب تعامل یافته ای از علم وهنر است که هم زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمروئی از بررسی و کاوش علمی را تشکیل می دهد . اخیرا ” شیوه های کیفـــیت زندگی کاری به قدری اهمیت یافتــــه است که آن را می توان یک نهضت ایدئولوژیک نامید ( کامینگز و ورلی ،محمد زاده 1375 ) . از آنجائیکه در هر سازمانی مدیریت عامل اصلی راهبری محسوب می شود ، باید بتواند تمامی عناصر آن را هماهنگ پیش ببرد .
به عبارت دیگر به اثر بخشی و بازده مطلوب برساند ، برای اینکه مدیر بتواند سازمان را به اثر بخشی لازم برساند ، باید خود فردی کارا و اثر بخش باشد . از آنجائیکه نیروی انسانی کارا مهمترین سرمایه هر سازمانی و مانند سرمایه و تکنولوژی نمی توان او را خرید یا به وام گرفت ، بلکه باید او را پرورش داد و با روش های مناسب انگیزه ، تلاش و کوشش را در او ایجاد کرد . استفاده صحیح از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که در جهت تعالی جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی خدمات درمانی ، طرحهای تشویقی ،تناسب شغلی ، امنیت شغلی ، طراحی شغل ، اهمیت دادن به نقش و جایگاه فرد در سازمان ، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان ، آموزش و مواردی از این قبیل می باشد مجموعا” تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می شوند. در ادبیات مدیریت نیز ذکر شده است که بین سطح کیفیت زندگی کاری و عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد . این پژوهش نیز در پی یافتن صحت یا سقم همین نظریه می باشد .
کلمات کلیدی:

سازمان و کارکنان

ارزیابی عملکرد

کیفیت زندگی کاری

فهرست مطالب
مقدمه 13

تاریخچه کیفیت زندگی کاری 13

نهضت کیفیت زندگی کاری 15
مفهوم و تعارف کیفیت زندگی کاری 16
شاخص‌های کیفیت زندگی کاری 21
مشارکت در تصمیم‌گیری 23
فضای کاری 23
مزایا، خدمات و امکانات رفاهی 23

شاخص‌های کیفیت زندگی کاری(QWL) والتون 26

حقوق منصفانه و کافی 26
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد 27
محیط کاری ایمن و بهداشتی 28
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 28

قانون‌گرایی در سازمان 28

وابستگی اجتماعی زندگی کاری 28
فضای کلی زندگی 29
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان 29
توسعه قابلیت‌های انسانی 29
تلاش‌های موفق در زمینه کیفیت زندگی کاری 31
نتایج کیفیت زندگی کاری 31
استراتژی‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 33

مدیریت مشارکتی 34

تیم های کاری خودگردان 35
غنی وسازی و طراحی مجدد شغل 36
رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی 37
برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 38

اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری 40

بخش دوم: عملکرد

مقدمه 43
تعاریف عملکرد 43

عوامل مؤثر بر عملکرد فردی 44

توانایی‌های ذهنی 44
توانائی‌های جسمی 45
تناسب بین توانایی‌های فرد و شغل 45
شخصیت 46
عوامل تعیین کننده شخصیت 46
وراثت 46
محیط 46
یادگیری 47
ادراک 47
انگیزش 48
انگیزش و عملکرد 49

تأثیر استرس یا فشار روانی بر عملکرد فردی 50

عوامل مؤثر بر عملکرد گروهی 51
ارتباطات چیست 51
فرایند ارتباط 52

نظریه‌های هدایت و رهبری 53

نظریه‌های خصوصیات فردی و رهبری 53
نظریه‌های رفتار رهبری 53
نظریه‌های موقعیتی و اقتضائی 54
عوامل مربوط به رهبری 55
عوامل مربوط به پیروان 55

عوامل مربوط به موقعیت و شرایط 55

قدرت و سیاست 55
تعریف سیاست 56
رفتار بین گروهی و تعارض 57
تأثیر تعارض و تضاد بر عملکرد 59

عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی 60

تعریف سازمان 60
ساختار سازمانی 61
تأثیر ساختار بر عملکرد 62
محیط سازمانی 63
تأثیر محیط بر عملکرد سازمانی 63
سیاست ها و رویه های سازمان 64
روش‌های گزینش 64
برنامه‌های آموزش و پرورش 65
ارزیابی عملکرد 65
فرآیند ارزیابی 66
تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد 66
تدوین و برقراری معیارهای عملکرد 66
ابلاغ و اعلان شاخص‌ها به ارزیابی شونده 66

سنجس عملکرد واقعی 66

مقایسه عملکرد با استاندارد های هر شاخص 67
اعلان نتایج به کارکنان و بحث در چگونگی اصول نتایج 67
اقدام به منظور بکارگیری عملیات اصلاحی 67
محتوای ارزیابی 67
هدف و منظور ارزیابی 68
بازآگاهی و بازخورد 68
شناخت خود 68
بهبود عملکرد 68
سابقه خدمتی 68
برنامه‌ریزی 68
بهسازی 69
انتظارات 69
اجرای تعهدات قانونی 69
روش ها و فنون ارزشیابی عملکرد 69
روش استفاده از ویژگی‌های صفات 69
انتخاب اجباری 70
روش‌ مقیاسی 70
روش وقایع حساس 70
روش رتبه‌بندی 70
روش مقایسه زوجی 71
روش توضیع اجباری 71
سیستم پاداش 71
اتحادیه های کارگری 72
فرهنگ سازمانی 72
تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد 73
بخش دوم: ادبیات ویژه پژوهش
پژوهش‌های خارج کشور 77
پژوهش‌های داخل کشور 87
تاریخچه و شرحی بر شرکت سهامی بیمه ایران 90
آموزش در بیمه ایران 92
مدیریت وجوه و سرمایه گذاری 94
روابط عمومی و اطلاع رسانی 95
تبلیغات و اطلاع رسانی 95
فعالیت اتکایی و بین الملل بیمه ایران 96
اتکایی قبولی 96
اتکایی واگذاری 96
قراردادی 96
اختیاری 96
بیمه های انرژی 97
مکانیزاسیون بیمه ایران 97
طراحی و بهبود سیستم های موجود 97
پشتیبانی فنی 97
عملکرد شبکه 97
ایجاد سیستم های جدید 98
اهداف برنامه ها و امتیازات بیمه ایران 98
منابع فارسی
منابع انگلیسی

[PDF]ي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري در

توسط حاتمی – ‏2011 – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﺪ، اﻣﺎ. اﻣﺮوزه ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﻳﻦ اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و … 26. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﻲ. از. اﺳﺎﺳﻲ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﻨﺎﺑﻊ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻗﺪام. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺟﺴﻢ، روح و ﺣﻔـﻆ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ … ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ …. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]ي ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮا – دانشگاه تهران

توسط شهبازی – ‏2009
ﺑﺎ اﺟﺮا. ي. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري واﻟﺘﻮن و. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠ. ﻲ …. ﻣﻔﻬـﻮم ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﺎري در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻠـﺴﻔﻪ. اي. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺄ … و اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ .]27[. ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻴﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ … ﺑﻬﺒﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮو ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ اﻗﺘـﺼﺎدي و اﺷـﺘﻐﺎل اﺳـﺖ . اﺗﺨـﺎذ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دوﻟﺖ در …

[PDF]بررسی ماهیت، رویکردها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی …

۱۷ آذر ۱۳۹۲ – کيفيت زندگی کاری، شاخصها، کارکنان، واژگان کلیدی: سازمان، راهكارها. … قالب محيط کار با برنامه ها و فعاليت هایی که در جهت بهبود. کيفيت زندگی …

[DOC]ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان

کيفيت و اثربخشي مديريت و عملکرد آن عامل تعيين کننده و حياتي تحقق برنامه … کافي را براي بررسي تحقق اهداف، بهبود مستمر کيفيت، ارتقاي رضايتمندي مشتري و … در صورتي که ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام …. آفرين فرصت رقابتي تاکيد و عمل مي کند در مقايسه با سازماني که استراتژي را در …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع …. 58, 58, ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره کل … 72, 72, بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد نیروی کار در کارخانجات لوازم خانگی پارس ….. سازی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر فرهنگ سازمانی ـ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *