تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

هدف از این تحقیق بررسی تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 24
فرمت فایل doc
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 595

کاربر

دانلود تحقیق رشته حقوق

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

چکیده
کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه است.

واژگان کلیدی:

مفهوم رسانه

بزهکاری اطفال

بزهکاری نوجوانان

رسانه
رسانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز، رفته‌رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته و به عنوان عاملی سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در زندگی انسان مطرح‌شده‌اند.تحت تأثیر رسانه‌ها، فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده و همه مردم تا حدودی متأثر از آنچه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است، شده‌اند.

فهرست مطالب

چکیده

رسانه گفتار اول: تعریف رسانه جمعی

بند اول: تعریف لغوی رسانه جمعی

بند دوم: تعریف اصطلاحی رسانه جمعی

گفتار دوم: مصادیق رسانه جمعی

بند اول: رسانه‌های نوشتاری

الف: مطبوعات و مجلات

ب: کتب و مقالات بند

دوم: رسانه‌های صوتی و تصویری

الف: رادیو

ب: تلویزیون

پ: سینما

ت: ماهواره

بند سوم: رسانه‌های مبتنی بر داده‌های دیجیتال

منابع

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

مفهوم رسانه بزهکاری اطفال بزهکاری نوجوانان تعریف رسانه جمعی نقش رسانه در بزهکاری دانلود تحقیق رشته حقوق تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق …

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران – …

۵ روز پیش – هدف از این تحقیق بررسی تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران می باشد که به بررسی نقش رسانه در بزهکاری اطفال و نوجوانان …

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران – …

۶ روز پیش – عنوان این مقاله : تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران. هدف از این تحقیق بررسی تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در …

[PDF]ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺰﻫﮑﺎري و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي از آن

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در … رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و اوﺻﺎف ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﺧﻮد در ﺗﺒﯿﻦ … ﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ارﺗﮑﺎب ﺑﺰﻫﮑﺎري، اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐ … رﺳﺎﻧﻪ. 8. -1. -3 .1. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي. 9. -1. -3 .2. ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ. 9. -1 .4. ﻣﻔﻬﻮم رﺳﺎﻧﻪ ي ﺟﻤﻌﯽ … ﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﺮان ….. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ، آﮔـﺎه ﺳـﺎزي و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ. در.

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات

تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران هدف از این تحقیق بررسی تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران می باشد … جهت دانلود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *