طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

هدف از این طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم
دسته بندی حقوق
بازدید ها 20
فرمت فایل doc
حجم فایل 1135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود طرح تفصیلی و پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

فهرست مطالب
چكیده 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1-کلیات 2
1-1- 1- مقدمه 2
1-1-2- بیان مسأله 6
1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11
1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11
1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11
1-1-6- پیشینة تحقیق 12
1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12
1-1- 8 -اهداف تحقیق 13
1-1-9 – ساختار تحقیق 13
1-2- مفاهیم 14
1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14
1-2-1-1 – معنای لغوی 14
1-2-1-2 – معنای اصطلاحی 15

1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16

1-2-2-1 – پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17

1-2-2-2- پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18

1-2-3 – جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری 19

1-2-3-1 – فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19

1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23

1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24

1-2-3-2-2 – تعریف اصطلاحی تدلیس 24

1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26

1-2-3-2-4 – اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28

1-2-3-2-4-1 – تدلیس حقوقی 28

1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32

1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34

1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37

1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37

1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38

1-2-3-3-3 – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 41
1-2-3-3-4 -ضابطة تشخیص فریب 43
1-2-3-3-4-1- ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین…) 43
1-2-3-3-4-2- ضابطة شخصی 44
1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45
1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45
1-2-4-2 – زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47
1-2-4-3 – زمینه‌های اقتصادی 47
1-2-4-4 – زمینه‌های روانی و شخصیتی 48
منابع 70

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب …

در دانلود طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی ضمانت اجرای … فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد. … ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات …

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب …

۸ شهریور ۱۳۹۶ – طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه. … بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی …

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق …

۱۰ مهر ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران. هدف از این طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در …

پایان نامه تبیین مصادیق تدلیس در حقوق داخلی براساس …

۱۷ تیر ۱۳۹۵ – به همین جهت در ابواب فقهی و نظریات علمای حقوق به بررسی مصادیق و آثار آن در عقود و … بر آن خواهد شد که در اثبات طرح تحقیق از سوابق قبلی نهایت استفاده مطلوب شود. … تدلیس در نکاح در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه حنفی- پایان نامه … بنا به ماده 438 قانون مدنی «تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف …

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسي تدليس …

۱۱ فروردین ۱۳۹۵ – دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی … عنوان : بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران … 1-1- طرح تحقیق 4 …. کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری … تدلیس دارای مصادیقی چون تدلیس ماشطه، تصریه، فریب در ازدواج، غش و نجش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *