طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

در دانلود طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن می پردازیم
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 1135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.
در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.
کلید واژه ها :
ازدواج
فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

فهرست مطالب
چكیده 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1-کلیات 2
1-1- 1- مقدمه 2
1-1-2- بیان مسأله 6
1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11
1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11
1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11
1-1-6- پیشینة تحقیق 12
1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12
1-1- 8 -اهداف تحقیق 13
1-1-9 – ساختار تحقیق 13
1-2- مفاهیم 14
1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14
1-2-1-1 – معنای لغوی 14
1-2-1-2 – معنای اصطلاحی 15

1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16

1-2-2-1 – پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17

1-2-2-2- پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18

1-2-3 – جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری 19

1-2-3-1 – فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19

1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23

1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24

1-2-3-2-2 – تعریف اصطلاحی تدلیس 24

1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26

1-2-3-2-4 – اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28

1-2-3-2-4-1 – تدلیس حقوقی 28

1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32

1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34

1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37

1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37

1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38

1-2-3-3-3 – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 41
1-2-3-3-4 -ضابطة تشخیص فریب 43
1-2-3-3-4-1- ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین…) 43
1-2-3-3-4-2- ضابطة شخصی 44
1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45
1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45
1-2-4-2 – زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47
1-2-4-3 – زمینه‌های اقتصادی 47
1-2-4-4 – زمینه‌های روانی و شخصیتی 48
منابع 70

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب …

خیار تدلیس در ازدواج فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود تحقیق فریب در ازدواج دانلود تحقیق تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای … طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج … 1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11.

طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای …

۲ مهر ۱۳۹۶ – در دانلود طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن می پردازیم. دانلود مستقیم فایل.

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسي تدليس …

۱۱ فروردین ۱۳۹۵ – دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی … 1-1- طرح تحقیق 4 … 3-10-1- تدلیس ثالث در مسئله ازدواج 95. 3-10-2- سکوت دربارۀ نقص 96. 3-10-3- مطالبۀ خسارت 98. 3-10-4- ضمانت اجرای کیفری تدلیس 99 … نوآوری، روش تحقیق و محدودیت ها و مشکلات آمده است و در نجش دوم مفاهیم تدلیس …

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده – دانلود پایان نامه …

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود … طرح تحقیق … ت-روش تحقیق …. 1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری … ….. ماده 647 قانون مجازات اسلامی هم مقرر می دارد: هر یک از زوجین که قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور … اسلامی درباره تدلیس و تأثیر آن بر اراده و آثار و ضمانت اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل – بیمه ایران

آشنایی با بیمه های اموال و آتش سوزی · بیمه نامه باربری وجوه و مسکوکات در صندوق … تعهدات بیمه نامه آتشسوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار طرح مهر بیمه ایران · انواع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *