علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

هدف از این مقاله عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 20
فرمت فایل pdf
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله مدیریت

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد

چکیده
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارتست از مجموع دارایی های برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد. هر ساله این ارزش توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود. در بسیاری از موارد ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتر است. با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، این نوشتار بر اساس ارزیابی گردشگران داخلی از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر یزد با استفاده از مدل کونکنیک تدوین شده است.
جامعه آماری، شامل گردشگران بالقوه ای است که در دوره زمانی 15 فروردین تا 15 اردیبهشت سال 1389 در ورودی های شهر تهران در دسترس بودند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. تحقیق در پی شناسایی عوامل اصلی تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دید گردشگران و تعیین و میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که علاوه بر تصویر برند که در مطالعات 30 سال اخیر به عنوان مهم ترین عامل ارزیابی گردشگران از برند مقصد گردشگری تلقی شده است، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر یزد تاثیر دارند و از نظر اهمیت، وفاداری به برند مهمترین عامل تاثیر گذار شناخته شده است.
کلیدواژه ها
شهر یزد
آگاهی از برند
وفاداری به برند
تصویر ذهنی برند
کیفیت ادراک شده
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

SID.ir | عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در مقصد گردشگري شهر يزد

توسط ايماني خوشخو محمدحسين
ارزش ويژه برند مقصد گردشگري عبارتست از مجموع دارايي هاي (يا بدهي هاي) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگري که موجب تغييراتي در ارزش خدمات و تجاربي که …

[PDF]آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي – Sid

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ – ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ، وﻓﺎداري ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد

ارزش ویژه برند هر ساله توسط مؤسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود. در بسیاری از موارد، ارزش ویژه برند از ارزش دارئی‌های فیزیکی به …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد – …

ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارتست از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که …

[PDF]اصل مقاله

توسط تاج زاده نمین – ‏2014
ﺍﻳﻮﺑﻲ ﻳﺰﺩﻱ،. 1389. )، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺯ. ﺩﻳﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ. ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *