پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

هدف از این پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند در محصولات لبنی کاله می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

چکیده
در سال های اخیر،بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند و دانش برندینگ است.بازاریابان اعتقاد دارند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود زیرا مصرف کننده نگرش مثبت خود را از نام تجاری مربوط به محصول جدید منتقل می کند.مطالعه ی حاضر با هدف تأثیرات ارزش ویژه ی برند بر ارزیابی بسط برند صورت گرفته است.در تحقیق حاضر برند کاله که برند شناخته شده ای در سطح ایران است،جهت مطالعه انتخاب شده است.
تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها،تحقیق توصیفی واز نوع پیمایشی است.داده های 377 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها وتایید مدل نیز از روش آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است ونتایج این پژوهش نشان می دهد که سه بعد از مدل ارزش ویژه برند آکر(وفاداری به برند،آگاهی از برند،تداعی ازبرند)بر ارزیابی از بسط برند تأثیرمعنا داردارد ولی بین کیفیت ادراک شده و ارزیابی از بسط برند رابطه ی معنا داری وجود ندارد.نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند را تعدیل می کنند.
واژه های کلیدی :
ارزش ویژه ی برند
ارزیابی از بسط برند
نوگرایی مصرف کننده
تناسب محصول

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم …

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. هدف از این پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی …

پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم …

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – 24 دقیقه قبل. عنوان این مقاله : پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند. هدف از این پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر …

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند – porojhe

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – درباره‌ی Spehr. Previous دانلود پاورپوینت چرخ دنده · Next پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند …

[PDF]بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان – …

۴ تیر ۱۳۹۳ – ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از … ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧـﺪ ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔـﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧـﺪ،. اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮﻧﺪ، و …. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ….. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﮔـﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤـﻴﻢ آن را ﺑـﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت. دﻳﮕﺮ را راﺣﺖ ﺗﺮ ….. ﺎﺿـﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮﻳﻞ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ و ﻛﻴﻢ و ﻫﻴـﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ.

مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم …

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند …. توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی · پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *