پرسشنامه علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

پرسشنامه علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

دانلود پرسشنامه علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل که 26 سوال برای آن طراحی گردیده است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل

چکیده
موفقیت یك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی كه سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یك هدف مهم هست و می تواند تركیبی از نتایج مالی كوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكیل دهنده ارزش ویژه برند هستند”.آکر “یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.
برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – بررسی‌های بازرگانی

از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی خریداران محصولات و لوازم خانگی الکترونیکی در سطح شهر رشت را … جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و به منظور تحلیل داده‌ها و همچنین آزمون …

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه …

افزودن به سبد خرید …. 4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145 … پیوست شماره 1 پرسشنامه تحقیق 162 …. برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، …

دانلود پرسشنامه 25 سوالی ارزش ویژه برند به صورت فایل ورد. … اگر یک برند در زمان خرید در ذهن مشتری فراخوانی شود می تواند یک برجستگی در ذهن مشتریان ایجاد کند.

[PDF]تاثير نگرش خريدار بر ارزش برند به واسطه کيفيت رابطه …

توسط رحیم نیا – ‏2014
چكيده. هدف از. اين تحقيق بررسي تأثير نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسي کردن نقش واسط … جهت سنجش روايي پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه و جهت سنجش پايايي معيار …. ه و اشاره به اين مفهوم دارد که ارزش برند، ارزش ويژه … عوامل موثر بر آنها شناخت داشته باشند تا در استر ….. هاي مخصوص معامالتي( يک ديد جامع.

[PDF]ﺑﺮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼ – پرتال جامع …

۹ آبان ۱۳۸۷ – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. (. ﺷﺶ …. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد …… ﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *