تحقیق درباره نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

تحقیق درباره نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

فایل به صورت word می باشد تمام قواعد رعایت شده است
دسته بندی متفرقه
بازدید ها 38
فرمت فایل docx
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

تحقیق درباره نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4423

کاربر

وضیحات:

فایل به صورت word می باشد تمام قواعد رعایت شده است

مقاله نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

بخشی از متن:

کارایی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح موثر منابع انسانی بستگی دارد.بدیهی هست که هرچه قدر سازمانها وسیع تر، متنوع تر، تخصصی و دارای ابعاد پیچیده تکنولوژی باشند به اهمیت و پیچیدگی مدیریت این نیروی استراتژیک افزوده می شود.

ﺑﻪ ﺟﺮات می‌توان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی، ﭼﺎﻟﺶ آورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰه و اﻓﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﺛﺮﺑﺨﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. از دﯾﺮ ﺑﺎز اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻄﻠﻮب در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ

مقاله نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی – فایل …

توضیحات: فایل به صورت word می باشد تمام قواعد رعایت شده است. مقاله نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی. بخشی از متن: کارایی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح موثر منابع انسانی بستگی دارد.بدیهی هست که هرچه قدر سازمانها وسیع تر، متنوع تر، تخصصی و دارای ابعاد پیچیده …

بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی …

توسط دیواندری – ‏2014
۵ مرداد ۱۳۹۳ – سوال حیاتی و مهم در حوزه جبران خدمات که مدیران منابع انسانی سازمانها و همچنین تئوریسین‌های مدیریت همواره به دنبال پاسخ آن بوده‌اند این است که جبران خدمات … بر مبنای بخش دیگری از یافته‌ها، بر اساس نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، در این تحقیق نقش میانجی انگیزش درونی در روابط بین پرداخت و عملکرد فردی مورد …

بررسي نقش نظام مديريت حقوق و دستمزد بر كارآيي كاركنان …

توسط كاملي محمدجواد
نظام هاي جبران خدمات كه در دو دهه اخير جايگزين واژه هايي مانند مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پرداخت شده اند، به كليه حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي اطلاق مي شود كه كاركنان و مديران سازمان ها، … اين مطلب در نگرشهاي جديد مديريت منابع انساني در راستاي بهبود كيفيت و در نهايت مطلوبيت زندگي نيروي انساني مورد توجه خاص قرار گرفته است.

[PDF]عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

بهبود نظام جبران خدمات كاركنان، مستلزم اهتمام مديريت سازمان به تدوين سياست های. حمايت گرايانه از منابع انسانی است. دليل اكثر افراد برای اشتغال به كار اين است كه آنها به حقوق. و دستمزد و مزايای سازمان وابسته هستند و جبران خدمات در سازمان، نقش اصلی را ايفا می كند .)Dulebohn & Werling, 2007, 191(. اهداف كلی نظام جبران خدمات، ايجاد …

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری …

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی … به نقش اساسی که بهره وری برای سازمان ها دارد شناسایی نوع تأثیری که نظام جبران خدمات در یک سازمان بر بهبود بهره وری کارکنان دارد اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *