سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. علی رغم همه تلاش‌هایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته‌اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده‌است و این مسئله همچنان دغدغه‌های فراوانی را برای دولت‌ها، ملت ها، خانواده‌ها و زنان ایجاد کرده‌است. راه حل‌های ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینی‌ها و نگرش‌های مکاتب اخلاقی و ادیان الهی، مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضا" متضاد با یکدیگر است و با تأسف باید گفت که برخی از این اندیشه‌ها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولت‌ها می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه لجام گسیختگی شهوانی در جوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواد‌ه‌ها و دیگر عوامل، همواره موجبات تشدید این ناهنجاری را فراهم ساخته‌است و راهکارهای ارائه شده مصلحان اجتماعی مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده‌است. ما دراین مقاله در طی پاسخگویی به این موضوع هستیم که آیا مجازاتی که برای سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است کافی می باشد؟

چنین پاسخ داده می شود با توجه به اینکه شخصیت جنین نسبت به یک شخص زنده و کامل متزلزل تر می باشد،تعیین چنین مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین صحیح می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده2

سقط جنین در قوانین جزائی ایران2

انواع سقط جنین7

نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین9

بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی13

حقوق اخلاقی جنین16

فرجام سخن22

منابع25


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

سقط جنین در قانون مجازات اسلامی – مهرخانه

۴ خرداد ۱۳۹۲ – مفهوم سقط جنین درقوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می توان آن را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، …

کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران. جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻣ – پژوهشگاه علوم …

توسط فلاح‌نژاد – ‏2013
۲۲ دی ۱۳۹۲ – ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر. درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ،. ﻣﻘﺎﻟﮥ. ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ. ﺷـﯿﻮة. ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. اﺳﻨﺎدي و. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ،اي. ﺑﻪ. ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ. ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ در اﯾـﺮان و ﻗـﺎﻧﻮ. ن. ﻣﺠﺎزات ﻓﺪرال ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ. در. ﺧﺼﻮص. ﻣﺴﺌﻠﮥ. ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ. ﺑﭙﺮدازد. و ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ. ﮐﻪ. درﻧﻬﺎﯾﺖ. ،. ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﻦ دو …

سقط جنین در قوانین جزائی ایران – Vijiran.com – پایگاه حقوقی …

۱۷ اسفند ۱۳۹۱ – سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب مي‌شود و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است: اولا”، زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابل مراجعه کرده، و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی مي‌كند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است. در مورد فوق، پزشک …

مجازات سقط جنین از پرداخت دیه تا حبس – باشگاه خبرنگاران

۴ دی ۱۳۹۱ – در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م. …. در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد . وضعیت سقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *