پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید

از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پزشکی

توضیحات کامل

تعریف

به تولد نوزاد بصورت زنده یا مرده پس از شروع هفته 22 بارداری زایمان می گویند

 

علت اصلی درد زایمان انقباضات رحم است .انقباضاتی که منجر به موجب افاسمان ودیلاتاسیون قابل مشاهده در سرویکس میشود.

مرحله 1 زایمان : از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم

این مرحله به 2 فاز تقسیم می شود :

فاز نهفته :

از شروع دردها تا دیلاتاسیون 5-3 سانتی متر سرویکس

فاز فعال :

از دیلاتاسیون5-3 سانتی متر سرویکس همراه با انقباضات رحمی تا دیلاتاسیون 10 سانتی متر سرویکس


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از …

تعریف. به تولد نوزاد بصورت زنده یا مرده پس از شروع هفته 22 بارداری زایمان می گویند. علت اصلی درد زایمان انقباضات رحم است .انقباضاتی که منجر به موجب افاسمان ودیلاتاسیون قابل مشاهده در سرویکس میشود. مرحله 1 زایمان : از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم. این مرحله به 2 فاز تقسیم می شود : فاز نهفته : از شروع دردها تا …

PDF: پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول …

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎدر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن41اﺳﻼﯾﺪ. دﺳﺘﻪ: ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: pptx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 458 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 41 داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ! ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺑﺎردار در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زاﯾﻤﺎن و ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از آن داﻧﻠﻮد… ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی… دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی: ppt ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: ppt ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 29. داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع …

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از …

۴ آذر ۱۳۹۶ – تعریف. به تولد نوزاد بصورت زنده یا مرده پس از شروع هفته 22 بارداری زایمان می گویند. علت اصلی درد زایمان انقباضات رحم است .انقباضاتی که منجر به موجب افاسمان ودیلاتاسیون قابل مشاهده در سرویکس میشود. مرحله 1 زایمان : از شروع دردهای زایمانی تا دیلاتاسیون کامل دهانه رحم. این مرحله به 2 فاز تقسیم می شود :.

پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از …

۲۶ مهر ۱۳۹۵ – پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید آماده پایان نامه حرفه ای رایگان چیست دفاع کارشناسی ارشد دانلود مدیریت بحران بعد.

[PDF]PDF: پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول …

ﻣﺮﺣﻠﻪ 1 زاﯾﻤﺎن: از ﺷﺮوع دردﻫﺎی زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 2 ﻓﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻓﺎز ﻧﻬﻔﺘﻪ: از ﺷﺮوع دردﻫﺎ ﺗﺎ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن 5-3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ. ﻓﺎز ﻓﻌﺎل: از دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن53- ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﯽ ﺗﺎ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن 10 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺮوﯾﮑﺲ …{Download}… ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎدر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن41اﺳﻼﯾﺪ q. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎدر ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *