ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با سبک های …

https://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0357=بررسی-رابطه-بین-ویژگی-…

ذخیره شده

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با سبک های مدیریت در شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و … بررسی ارتباط بین تیپ های تشخیصی (درون .

[PDF]بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی وسبک مدیریتی مدیران …

https://www.civilica.com/PdfExport-ICMNG01_156=بررسی-رابطه-بین-تیپ-های-ش…

ذخیره شده

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ، … ﺗﯿﭗ، ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺳﺒﮏ، ﻭﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺁﻣﺮﺍﻧﻪ، ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﻭﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ.

[PDF]ﻭ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺖ A&B ( ﺩﺭ ﺳﺎ – دانشگاه تهران

farabi.ut.ac.ir/elmi/teachers/khanifar54.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻳﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ … ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺗﻴﭗ (. A&B. ) ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺴﺄﻟﻪ … ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ . ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *