بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مدیریت

بررسی اهمیت ارزش ویژه برند و رویکردهای سنجش آن

مقدمه

ارزش ویژه برند فواید زیادی برای شرکت­هایی که مالک نام تجاری هستند دارد. ارزش ویژه برند ارتباط مثبتی با وفاداری برند دارد. بطور دقیق­تر ارزش ویژه برند احتمال انتخاب برند را افزایش می­دهد که این امر منجر به وفاداری مصرف­کننده به برند خاص می­شود از فواید ارزش ویژه بالای برند، احتمال توسعه[1] مارک تجاری به سایر طبقات محصول است. معمولاً توسعه IBM مارک تجاری به­عنوان “استفاده از نام تجاری موجود برای ورود به یک طبقه جدید محصول”، تعریف می­شود(اکر و کلر1990). وقتی یک مارک تجاری با نام­های تجاری جدید مقایسه می­شود، توسعه­های مارک تجاری هزینه­های تبلیغاتی کمتر و فروش بیشتری دارند(اسمیت و پارک 1992). توسعه­های مارک تجاری موفق در ارزش ویژه بالاتر مارک تجاری اصلی، نقش بسزایی دارند(اکر و کلر 1992 هر چند که توسعه­های ناموفق مارک تجاری، می­توانند ارزش ویژه مارک تجاری اصلی را کاهش دهند. آکِر و کِلِر(1990) مدلی برای ارزیابی مصرف­کننده از گسترش­های مارک تجاری توسعه دادند، و تعدادی از نویسندگان بر روی عمومی­سازی این مدل کار کردند

علاوه­براین مارک تجاری نقش ویژه­ای را در شرکت­های خدماتی بازی می­کند، چرا که مارک­های تجاری قوی اطمینان را نسبت به محصولات ناملموس افزایش داده(بری, 2000) و مشتریان را جهت درک و تشخیص بهتر نسبت به آنها توانا می­سازد. مارک­های تجاری، ریسک­های ایمنی، اجتماعی و پولی دریافت­شده در خدمات خرید را کاهش می­دهند که مانعی برای ارزیابی یک خدمت قبل از خرید می­باشد. همچنین سطح بالاتر ارزش ویژه مارک تجاری رضایت مشتری، قصد خرید دوباره و میزان وفاداری را افزایش می­دهد.. تحقیق در این زمینه، مطالعه کوهلی و دیگران[2](2001) در خصوص روایی[3] و ارزش ویژه مارک تجاری، مطالعه پاپو و کوستِر[4] (2006) در خصوص رضایت و ارزش ویژه مارک تجاری و مطالعه رُدولدریج و دیگران[5](2004) در خصوص ارزش ویژه مارک­تجاری و نام تجاری می­باشد.

ایجاد ارزش ویژه مارک­تجاری، یکی از اجزای مهم ساخت مارک­تجاری است(کلر, 1998). شناختن سطوح بالاتر ارزش ویژه مارک­تجاری منجر به ترجیحات و خرید بیشتر مصرف کننده می­شود. سهام شرکت­ها با سطح بالاتر ارزش ویژه مارک­تجاری افزایش می­یابد. ایجاد مارک تجاری، ابزاری قدرتمند برای تمایز به حساب می­آید. تأثیر استراتژیک ایجاد مارک­تجاری در ادبیات بازاریابی به­اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته است(اکر و کلر1991 ). مارک­های تجاری باید مزیت­های رقابتی پایداری را برای شرکت ایجاد کنند(اکر 1989). چراکه اگر مشتریان مطلوبیت ویژه­ای از مارک تجاری را دریافت کنند، شرکت می­تواند به مزیت رقابتی دست پیدا کند. بنابراین برای مدیران مارک تجاری مهم است که به ابزارهای معتبر و قابل اطمینانی، برای ارزش ویژه مارک­تجاری مشتری­محور، دست پیدا کنند(پاپو2005).

ارزش ویژه مارک تجاری تحت تأثیر تصویر مارک تجاری می باشد(بیل, 1993). کیرمانی و زیتمال[6](1993)، گزارش داده­اند که، ارزش ویژه مارک­تجاری و تصویر مارک­تجاری دو جزء بسیار مرتبط هستند، به­همین دلیل بازاریابان باید تلاش کنند تا ادراکات مشتری از محصول را تحت تأثیر قرار داده و یا تصویر مثبتی از مارک تجاری را جهت ایجاد ارزش ویژه مارک تجاری، توسعه دهند. در درک ارزش ویژه مارک تجاری، آکِر(1991) اظهار می­دارد که ارزش ویژه مارک تجاری، برای شرکت و نیز برای مشتری ارزش ایجاد می­کند. این پیشنهاد به نحو احسن حمایت گردیده است. ارزش ویژه مارک تجاری، تصمیمات مربوط به ادغام و خرید را تحت تأثیر قرا ر می­دهد و واکنش بازار را به دنبال دارد و قابلیت توسعه­پذیری نام تجاری را تعیین می­کند.به­طور مختصر از دیدگاه مدیریتی، ارزش ویژه مارک تجاری، مزیت رقابتی پایداری را برای شرکت ارایه می­نماید

ساخت مارک­تجاری یکی از بهترین راه­های کسب و کار در محیط­های بازاریابی امروزی که با تغییرات پایدار همراه است، می­باشد(اکر1993). ساخت موفق مارک­تجاری منجربه استحکام جایگاه رقابتی محصول در برابر افزایش قدرت خرده­فروشان می­شود(پارک و استیرنوانسان, 1994). ساخت مارک­تجاری همچنین سبب آگاهی مارک­تجاری نظیر دفاع در برابر رقبا و ساخت سهم بازار می­شود(ادامز1995).


[1] Development

[2] Kohli et al.

[3] Validity S

[4] Pappu and Quester

[5] Ross-Wooldridge et al.

[6][6] Kirmani and Zeithmal

فهرست مطالب
مقدمه 10
2-1- مفاهیم برند 11
2-1-1- اهمیت برند 13
2-1-2- ارزش اقتصادی برند 16
2-1-3- برندینگ 16
2-1-3-1- برندینگ خدمات 17
2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند 23
2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند 28
2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند 30
2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون 30
2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون 33
2-1-6-3- رویکرد ترکییی 45
2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر 49
2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر 67
2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم 70
2-1-7-4- مدل ایکویتر برند 72
2-1-7-5- مدل اینتر برند 72
2-1-7-6- مدل برندز 73
2-1-7-7- مدل رزونانس برند 74
2-1-8- مدل مفهومی تحقیق 79
2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق 80
2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه 83
2-1-10-1- مفاهیم بیمه 85
2-1-10-2- تاریخچه بیمه 87
2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه 90
2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه 91
2-1-11- پیشینه تحقیق 94
2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی 94
2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی 95
منابع
شکل‌ها
شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران 41
شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران 42
شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر 43
شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی 47
شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند 51
شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر 68
شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم 72
شکل 2-9- هرم رزونانس برند 77
جداول
جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم 48
نمودارها
نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات 23

[PDF]بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی شرکت …

رویکردهای کالن تعریف ارزش برند. ارزش برند از … رویکردهای مالی سنجش ارزش برند …. به بررسي تأثير مزیتخای کارکردی و غيرکارکردی بر ارزش ویژه برند در بين.

[PDF]Archive of SID

ﺑﺮﻧﺪ. اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دارد،. ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار …. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ارزش و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد، ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ….. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯽ … روﯾﮑﺮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و اﻧﺘﺨﺎب.

[PDF]ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻘﺶ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

توسط محمودی میمند – ‏2014
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﻮدﺳﺎﻛﻒ و. ارﮔﺎن. و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ. ارزش ﺑﺮﻧﺪ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻛﻴﻢ، ﺗﺎﻧﮓ و ﻫﺎوﻟﻲ … ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺮﻧﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . واژﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪي ….. اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارزش وﻳ. ﮋه ﺑﺮﻧﺪ …. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻊ.

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯼ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﻱ …. ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﻱ … ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ. ﺍﺳﺖ …. ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧـﺪ، ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻭ. ﻭ. ﻳﮋﮔﻲ …. ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻄـﺮﺡ.

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﻱ. ٭. ۱ ، ….. ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧـﺪ، ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺕ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻭ. ﻭ. ﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ … ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﺮ، ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺁﻛﺮ ﺭﺍ ﻧﻘـﺪ ﻛﺮﺩﻧـﺪ . ﻓﺮﻟﻴﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﺭﺑﺲ … ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻄـﺮﺡ. ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ …

مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

هدف از این مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 20
فرمت فایل pdf
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل

چکیده
موفقیت یك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی كه سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یك هدف مهم هست و می تواند تركیبی از نتایج مالی كوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكیل دهنده ارزش ویژه برند هستند”.آکر “یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.
برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
تداعی برند
مقدمه
چنان‌كه می دانید در قرن بیست و یكم تحولات تكنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوری انجام پذیرفته كه در نتیجه آن بیمه‌ها را نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه داده است.در حال حاضر 20 برند بیمه‌گر به صورت 1 شركت دولتی و 15 شركت خصوصی و 3 شركت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد اقتصادی و 1 شركت بیمه اتكایی در كشور فعال می‌باشند كه خدمات بیمه ای را در بیش از15200 نمایندگی و 270 كارگزاری ارائه می‌دهند. هم‌اكنون ضریب نفوذ بیمه در ایران معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی است كه با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های حمایتی، این ضریب معادل 6/4 درصد خواهد بود.
در حالی كه در كشورهای توسعه‌یافته حدوداً 17 درصد است. لذا می‌توان متوجه شد كه دریافت حق بیمه‌های بالا، عدم آگاهی عمومی نسبت به كاركردهای بیمه، كافی نبودن تأمین‌های ارائه شده توسط شركت‌های بیمه، تحمیل شرایط یك‌طرفه و ارائه بیمه‌های سنتی به مردم، وجود آئین‌نامه‌ها و مقررات دست و پا گیر الزام به رعایت نرخ‌های ثابت و اجتناب از تخفیف براساس مصوبات شورای عالی بیمه، از جمله چالش‌هایی هستند كه كاهش فروش بیمه‌ها را در پی داشته‌اند. اگرچه طی یك دهه گذشته صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن‌طور كه باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتیجه یکی از نکات كلیدی در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی درك رفتار مصرف‌كننده در تقابل با برندهاست.
بدین‌ترتیب شناسایی نیازهای مصرف‌كنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بین برندهای مختلف امری مهم به نظر می‌رسد. از این‌رو پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شركت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهد. امید است نتایج این پژوهش در جهت ارتقای خدمات بیمه‌ای مطابق با مطلوبیت‌های ارزشی مصرف‌كنندگان، ارائه اطلاعات به مدیران شركت‌های بیمه‌گر، تهیه استراتژی مناسب برای تأمین اطلاعات مورد نیاز شركت‌ها و همچنین برای برنامه‌های حمایتی بیمه مركزی ایران از شركت‌های بیمه‌گر در جهت آزادسازی رقابت و حذف مقررات دست و پا گیرمفید واقع گردد.

SID.ir | عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري از منظر …

توسط حقيقي كفاش مهدي
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان … به دست آمده نشان داد تفاوت معني داري بين ارزش ويژه برند اين چهار شرکت وجود ندارد.

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه …

افزودن به سبد خرید …. 4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145 …. برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، …. استفاده از مقالات و کتب متعدد برای جمع آوری اطلاعات ثانویه

ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف …

توسط ابراهیمی – ‏2009
ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران). مقاله 8، دوره 4، شماره 7، پاییز 1388، …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – بررسی‌های بازرگانی

از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی خریداران محصولات و لوازم خانگی الکترونیکی در سطح شهر رشت را در بر می‌گیرد. برای انتخاب نمونه … اصل مقاله (339 K). نوع مقاله: علمی- ترویجی.

مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر …

لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این … مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر …

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

هدف از این پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 11
فرمت فایل doc
حجم فایل 411 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 218

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل

چکیده
موفقیت یك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی كه سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یك هدف مهم هست و می تواند تركیبی از نتایج مالی كوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكیل دهنده ارزش ویژه برند هستند”.آکر “یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.
برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
تداعی برند
مقدمه
چنان‌كه می دانید در قرن بیست و یكم تحولات تكنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوری انجام پذیرفته كه در نتیجه آن بیمه‌ها را نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه داده است.در حال حاضر 20 برند بیمه‌گر به صورت 1 شركت دولتی و 15 شركت خصوصی و 3 شركت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد اقتصادی و 1 شركت بیمه اتكایی در كشور فعال می‌باشند كه خدمات بیمه ای را در بیش از15200 نمایندگی و 270 كارگزاری ارائه می‌دهند. هم‌اكنون ضریب نفوذ بیمه در ایران معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی است كه با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های حمایتی، این ضریب معادل 6/4 درصد خواهد بود.
در حالی كه در كشورهای توسعه‌یافته حدوداً 17 درصد است. لذا می‌توان متوجه شد كه دریافت حق بیمه‌های بالا، عدم آگاهی عمومی نسبت به كاركردهای بیمه، كافی نبودن تأمین‌های ارائه شده توسط شركت‌های بیمه، تحمیل شرایط یك‌طرفه و ارائه بیمه‌های سنتی به مردم، وجود آئین‌نامه‌ها و مقررات دست و پا گیر الزام به رعایت نرخ‌های ثابت و اجتناب از تخفیف براساس مصوبات شورای عالی بیمه، از جمله چالش‌هایی هستند كه كاهش فروش بیمه‌ها را در پی داشته‌اند. اگرچه طی یك دهه گذشته صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن‌طور كه باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتیجه یکی از نکات كلیدی در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی درك رفتار مصرف‌كننده در تقابل با برندهاست.
بدین‌ترتیب شناسایی نیازهای مصرف‌كنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بین برندهای مختلف امری مهم به نظر می‌رسد. از این‌رو پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شركت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهد. امید است نتایج این پژوهش در جهت ارتقای خدمات بیمه‌ای مطابق با مطلوبیت‌های ارزشی مصرف‌كنندگان، ارائه اطلاعات به مدیران شركت‌های بیمه‌گر، تهیه استراتژی مناسب برای تأمین اطلاعات مورد نیاز شركت‌ها و همچنین برای برنامه‌های حمایتی بیمه مركزی ایران از شركت‌های بیمه‌گر در جهت آزادسازی رقابت و حذف مقررات دست و پا گیرمفید واقع گردد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده 1
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1- هدف اصلی 5
1-3-2- هدف کاربردی 5
1-4- سئوالات تحقیق 5
1-5- مدل نظری تحقیق 5
1-6- فرضیه های تحقیق 7
1-7- روش شناسی تحقیق 7
1-7-1- نوع روش تحقیق 7
1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها 7
1-7-3- جامعه‌ی آماری 7
1-7-4- قلمرو تحقیق 8
1-7-5- روش نمونه‌گیری 8
1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8
1-8- مشکلات و تنگناهای تحقیق 8
1-9- واژگان تخصصی 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 10
2-1- مفاهیم برند 11
2-1-1- اهمیت برند 13
2-1-2- ارزش اقتصادی برند 16
2-1-3- برندینگ 16
2-1-3-1- برندینگ خدمات 17
2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند 23
2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند 28
2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند 30
2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون 30
2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون 33
2-1-6-3- رویکرد ترکییی 45
2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر 49
2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر 67
2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم 70
2-1-7-4- مدل ایکویتر برند 72
2-1-7-5- مدل اینتر برند 72
2-1-7-6- مدل برندز 73
2-1-7-7- مدل رزونانس برند 74
2-1-8- مدل مفهومی تحقیق 79
2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق 80
2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه 83
2-1-10-1- مفاهیم بیمه 85
2-1-10-2- تاریخچه بیمه 87
2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه 90
2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه 91
2-1-11- پیشینه تحقیق 94
2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی 94
2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی 95
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 98
3-1- روش تحقیق 99
3-2- جامعه آماری 100
3-3- حجم نمونه تحقیق 101
3-4- روش نمونه‌گیری 101
3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها 102
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای 102
3-5-2- پرسشنامه 102
3-6- ابزار سنجش پرسشنامه 103
3-6-1- روایی پرسشنامه 103
3-6-2- پایایی پرسشنامه 103
3-7- مقیاس اندازه‌گیری 105
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 106
فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 108
4-1- آمار توصیفی متغیر جمعیت شناختی 109
4-1-1- آمار توصیفی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری 109
4-1-2- آمار توصیفی متغیر جنسیت 110
4-1-3- آمار توصیفی متغیر سن 112
4-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات 114
4-1-5- آمار توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه 116
4-1-6- آمار توصیفی متغیر میزان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل 119
4-2- آمار استنباطی 120
4-2-1- آزمون نرمالیتی 121
4-2-1-1- آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند 122
4-2-1-2- آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده 123
4-2-1-3- آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند 125
4-2-1-4- آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 126
4-2-2- آزمون سئوالات تحقیق 129
4-2-2-1- آزمون فرضیه اول 130
4-2-2-2- آزمون فرضیه دوم 132
4-2-2-3- آزمون فرضیه سوم 134
4-2-2-4- آزمون فرضیه چهارم 137
4-2-3- رتبه‌بندی شاخص ها و متغیرها 139
4-2-3-1- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند 140
4-2-3-2- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت متصور شده 141
4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند 143
4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند 144
4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 148
5-1- نتیجه گیری 149
5-2- پیشنهادات 150
5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق 151
5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 154
نتیجه گیری 156
منابع 158
پیوست‌ها
پیوست شماره 1 پرسشنامه تحقیق 162
پیوست شماره 2 تجزیه و تحلیل های آماری 163
شکل‌ها
شکل 1-1- مدل مفهومی آکر 6
شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران 41
شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران 42
شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر 43
شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی 47
شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند 51
شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر 68
شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم 72
شکل 2-9- هرم رزونانس برند 77
شکل 3-1- رابطه جامعه و نمونه آماری 101
جداول
جدول 1-1- تعاریف ارزش ویژه برند 28
جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم 48
جدول 4-1- توزیع فراوانی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص 109
جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت 110
جدول 4-3- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل جنسیت 111
جدول 4-4- فراوانی نمونه برحسب سن 112
جدول 4-5- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل سن 113
جدول 4-6- توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات 114
جدول 4-7- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام و نشان تجاری در مقابل تحصیلات 115
جدول 4-8- فراوانی نمونه برحسب درآمد ماهیانه 116
جدول 4-9- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام تجاری در مقابل درآمد ماهیانه 118
جدول 4-10- فراوانی آزمودنی ها برحسب زمان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل 119
جدول 4-11- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند 122
جدول 4-12- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده 124
جدول 4-13- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند 125
جدول 4-14- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند 127
جدول 4-15- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 128
جدول4-16- نتایج آزمون ویلکاکسون دوطرفه متغیر وفاداری به برند 130
جدول 4-17- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر وفاداری به برند 130
جدول 4-18- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر وفاداری به برند 131
جدول 4-19- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر وفاداری به برند 131
جدول 4-20- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 132
جدول 4-21- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 133
جدول 4-22- نتایج ویلکاکسون یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 133
جدول 4-23- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 134
جدول 4-24- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر تداعی برند 136
جدول 4-25- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر تداعی برند 136
جدول 4-26- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر تداعی برند 137
جدول 4-27- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر تداعی برند 137
جدول 4-28- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر آگاهی برند 138
جدول 4-29- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر آگاهی برند 139
جدول 4-30- خلاصه نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون و علامت 140
جدول 4-31- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری به برند 140
جدول 4-32- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند 141
جدول 4-33- نتایج آزمون فریدمن متغیر کیفیت ادراک شده 142
جدول 4-34- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت ادراک شده 142
جدول 4-35- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری برند 142
جدول 4-36- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند 143
جدول 4-37- نتایج آزمون فریدمن متغیر آگاهی برند 144
جدول 4-38- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند 414
جدول 4-39- نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145
جدول 4-40- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145
نمودارها
نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات 23
نمودار 4-1- توزیع فراوانی انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص 111
نمودار 4-2- فراوانی نمونه مربوط به جنسیت 111
نمودار 4-3- فراوانی نمونه مربوط به سن 113
نمودار 4-4- فراوانی نمونه برحسب تحصیلات 115
نمودار 4-5- فراوانی برحسب درآمد ماهیانه 118
نمودار 4-6- فراوانی آزمودنی‌ها برحسب مدت زمان استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث 120
نمودار 4-7- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر وفاداری به برند 124
نمودار 4-8- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر کیفیت ادراک شده 125
نمودار 4-9- فراوانی نرمالیتی متغیر تداعی برند 127
نمودار 4-10- فراوانی نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 128

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه …

افزودن به سبد خرید …. 4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145 …. برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت …

SID.ir | عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري از منظر …

توسط حقيقي كفاش مهدي
در قسمت پاياني تحقيق، جهت بررسي تفاوت معني داري ارزش ويژه برند چهار شرکت، از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد که نتايج به دست آمده نشان داد تفاوت معني …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز – بررسی‌های بازرگانی

از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی خریداران محصولات و لوازم خانگی الکترونیکی در سطح شهر …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند موسسات خدماتی مبتنی بر …

۹ فروردین ۱۳۹۳ – عوامل موثر بر ارزش ویژه برند موسسات خدماتی مبتنی بر مشتری … اما در این میان این ارزش گذاری از دید مشتری از اهمیت بالایی برای شرکت ها برخوردار … در دنیای امروز خریداران برای تصمیم گیری در فرآیند خرید، با سوالات و اما اگرهای …

ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف …

توسط ابراهیمی – ‏2009
ارزش ویژه برند هر ساله توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود اما در این میان این ارزش گذاری از دید مشتری از اهمیت بالایی …

مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

هدف از این مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 10
فرمت فایل doc
حجم فایل 135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل

چکیده
موفقیت یك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی كه سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یك هدف مهم هست و می تواند تركیبی از نتایج مالی كوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكیل دهنده ارزش ویژه برند هستند”.آکر “یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.
برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
تداعی برند
مقدمه
چنان‌كه می دانید در قرن بیست و یكم تحولات تكنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوری انجام پذیرفته كه در نتیجه آن بیمه‌ها را نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه داده است.در حال حاضر 20 برند بیمه‌گر به صورت 1 شركت دولتی و 15 شركت خصوصی و 3 شركت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد اقتصادی و 1 شركت بیمه اتكایی در كشور فعال می‌باشند كه خدمات بیمه ای را در بیش از15200 نمایندگی و 270 كارگزاری ارائه می‌دهند. هم‌اكنون ضریب نفوذ بیمه در ایران معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی است كه با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های حمایتی، این ضریب معادل 6/4 درصد خواهد بود.
در حالی كه در كشورهای توسعه‌یافته حدوداً 17 درصد است. لذا می‌توان متوجه شد كه دریافت حق بیمه‌های بالا، عدم آگاهی عمومی نسبت به كاركردهای بیمه، كافی نبودن تأمین‌های ارائه شده توسط شركت‌های بیمه، تحمیل شرایط یك‌طرفه و ارائه بیمه‌های سنتی به مردم، وجود آئین‌نامه‌ها و مقررات دست و پا گیر الزام به رعایت نرخ‌های ثابت و اجتناب از تخفیف براساس مصوبات شورای عالی بیمه، از جمله چالش‌هایی هستند كه كاهش فروش بیمه‌ها را در پی داشته‌اند. اگرچه طی یك دهه گذشته صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن‌طور كه باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتیجه یکی از نکات كلیدی در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی درك رفتار مصرف‌كننده در تقابل با برندهاست.
بدین‌ترتیب شناسایی نیازهای مصرف‌كنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بین برندهای مختلف امری مهم به نظر می‌رسد. از این‌رو پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شركت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهد. امید است نتایج این پژوهش در جهت ارتقای خدمات بیمه‌ای مطابق با مطلوبیت‌های ارزشی مصرف‌كنندگان، ارائه اطلاعات به مدیران شركت‌های بیمه‌گر، تهیه استراتژی مناسب برای تأمین اطلاعات مورد نیاز شركت‌ها و همچنین برای برنامه‌های حمایتی بیمه مركزی ایران از شركت‌های بیمه‌گر در جهت آزادسازی رقابت و حذف مقررات دست و پا گیرمفید واقع گردد.
فهرست مطالب
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 10
2-1- مفاهیم برند 11
2-1-1- اهمیت برند 13
2-1-2- ارزش اقتصادی برند 16
2-1-3- برندینگ 16
2-1-3-1- برندینگ خدمات 17
2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند 23
2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند 28
2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند 30
2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون 30
2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون 33
2-1-6-3- رویکرد ترکییی 45
2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر 49
2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر 67
2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم 70
2-1-7-4- مدل ایکویتر برند 72
2-1-7-5- مدل اینتر برند 72
2-1-7-6- مدل برندز 73
2-1-7-7- مدل رزونانس برند 74
2-1-8- مدل مفهومی تحقیق 79
2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق 80
2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه 83
2-1-10-1- مفاهیم بیمه 85
2-1-10-2- تاریخچه بیمه 87
2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه 90
2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه 91
2-1-11- پیشینه تحقیق 94
2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی 94
2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی 95
منابع
شکل‌ها
شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران 41
شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران 42
شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر 43
شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی 47
شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند 51
شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر 68
شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم 72
شکل 2-9- هرم رزونانس برند 77
جداول
جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم 48
نمودارها
نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات 23

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه …

افزودن به سبد خرید. توضیحات; دیدگاه (0) … فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق. مقدمه 10 … 4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145. فصل پنجم: …

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، …

نخست اینکه ، ارزش ویژه برند برای یک شرکت به طور قابل توجهی از وفاداری مشتریان به برند حاصل می شود. در هنگام ارزشگذاری برند برای خرید و فروش برند، وفاداری …

ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید …

ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان … کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است. در این تحقیق براساس پایه‌های نظری فرض شده است که متغیرهای آگاهی، تداعی، کیفیت ادراک شده و …. اسماعیل پور،حسن،(۱۳۸۹)،«مبانی مدیریت بازاریابی»،چاپ سوم،انتشارات نگاه دانش.

[PDF]تاثير نگرش خريدار بر ارزش برند به واسطه کيفيت رابطه …

توسط رحیم نیا – ‏2014
اين تحقيق بررسي تأثير نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسي کردن نقش واسط. کيفيت …. مباني نظری. پژوهش … ه و اشاره به اين مفهوم دارد که ارزش برند، ارزش ويژه … عوامل موثر بر آنها شناخت داشته باشند تا در استر. اتژي …. ارزش برند از ديدگاه مالي، جريانات نقدي رو به رشدي است که به محصوالت برنددار دائماً اضافه مي.

[PDF]عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند صنعتي مورد مطالعه

۳ مرداد ۱۳۹۵ – تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند تأمین کنندگان قطعات صنعتی از دیدگاه اعضای مرکز خرید است. روش تحقیق. … پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان مرکز خرید صنعتی )مدیرعامل، مدیر تولید، مدیرمالی، مسئول خرید و … مبانی نظری. -2. -1. 1.

پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

هدف از این پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 12
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل

چکیده
موفقیت یك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی كه سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می گردد. برای بسیاری از سازمانهای خدماتی، سود یك هدف مهم هست و می تواند تركیبی از نتایج مالی كوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه ی برندباشد. عواملی چون كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكیل دهنده ارزش ویژه برند هستند”.آکر “یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.
برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.
واژگان کلیدی:
ارزش ویژه برند
وفاداری به برند
کیفیت ادراک شده
آگاهی از برند
تداعی برند
مقدمه
چنان‌كه می دانید در قرن بیست و یكم تحولات تكنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوری انجام پذیرفته كه در نتیجه آن بیمه‌ها را نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه داده است.در حال حاضر 20 برند بیمه‌گر به صورت 1 شركت دولتی و 15 شركت خصوصی و 3 شركت بیمه غیردولتی در مناطق آزاد اقتصادی و 1 شركت بیمه اتكایی در كشور فعال می‌باشند كه خدمات بیمه ای را در بیش از15200 نمایندگی و 270 كارگزاری ارائه می‌دهند. هم‌اكنون ضریب نفوذ بیمه در ایران معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی است كه با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های حمایتی، این ضریب معادل 6/4 درصد خواهد بود.
در حالی كه در كشورهای توسعه‌یافته حدوداً 17 درصد است. لذا می‌توان متوجه شد كه دریافت حق بیمه‌های بالا، عدم آگاهی عمومی نسبت به كاركردهای بیمه، كافی نبودن تأمین‌های ارائه شده توسط شركت‌های بیمه، تحمیل شرایط یك‌طرفه و ارائه بیمه‌های سنتی به مردم، وجود آئین‌نامه‌ها و مقررات دست و پا گیر الزام به رعایت نرخ‌های ثابت و اجتناب از تخفیف براساس مصوبات شورای عالی بیمه، از جمله چالش‌هایی هستند كه كاهش فروش بیمه‌ها را در پی داشته‌اند. اگرچه طی یك دهه گذشته صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن‌طور كه باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتیجه یکی از نکات كلیدی در موفقیت استراتژی‌های بازاریابی درك رفتار مصرف‌كننده در تقابل با برندهاست.
بدین‌ترتیب شناسایی نیازهای مصرف‌كنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بین برندهای مختلف امری مهم به نظر می‌رسد. از این‌رو پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند شركت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دهد. امید است نتایج این پژوهش در جهت ارتقای خدمات بیمه‌ای مطابق با مطلوبیت‌های ارزشی مصرف‌كنندگان، ارائه اطلاعات به مدیران شركت‌های بیمه‌گر، تهیه استراتژی مناسب برای تأمین اطلاعات مورد نیاز شركت‌ها و همچنین برای برنامه‌های حمایتی بیمه مركزی ایران از شركت‌های بیمه‌گر در جهت آزادسازی رقابت و حذف مقررات دست و پا گیرمفید واقع گردد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده 1
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1- هدف اصلی 5
1-3-2- هدف کاربردی 5
1-4- سئوالات تحقیق 5
1-5- مدل نظری تحقیق 5
1-6- فرضیه های تحقیق 7
1-7- روش شناسی تحقیق 7
1-7-1- نوع روش تحقیق 7
1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها 7
1-7-3- جامعه‌ی آماری 7
1-7-4- قلمرو تحقیق 8
1-7-5- روش نمونه‌گیری 8
1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8
1-8- مشکلات و تنگناهای تحقیق 8
1-9- واژگان تخصصی 9
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 98
3-1- روش تحقیق 99
3-2- جامعه آماری 100
3-3- حجم نمونه تحقیق 101
3-4- روش نمونه‌گیری 101
3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها 102
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای 102
3-5-2- پرسشنامه 102
3-6- ابزار سنجش پرسشنامه 103
3-6-1- روایی پرسشنامه 103
3-6-2- پایایی پرسشنامه 103
3-7- مقیاس اندازه‌گیری 105
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 106
منابع

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، …

دانلود پرسشنامه 25 سوالی ارزش ویژه برند به صورت فایل ورد. … اگر یک برند در زمان خرید در ذهن مشتری فراخوانی شود می تواند یک برجستگی در ذهن مشتریان ایجاد کند.

ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید …

مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، پروپوزال، مبانی نظری و پیشینه تحقیق … ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان … ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است.

بایگانی‌ها ارزش ویژه برند | مقاله بیس مدیریت، پایان نامه، …

بررسی ارزش ویژه برند بر عملکرد فروش شرکت های بیمه عمر و پس انداز … ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان … قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است.

دانلود پایان نامه و پروژه: بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و …

عنوان : بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مصرف کننده (مطالعه موردی: شرکت رب سحر). تعداد صفحات: … ادراک و برداشت برند عمومی. تعاریف … دیدگاه های مطالعه ای ارزش ویژه نام و نشان تجاری … شناسایی مصرف کنندگان وفادار به نام و نشان تجاری … پروپوزال: بررسی عوامل مرتبط با آسیب های ناشی از حوادث در سالمندان

برند » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله …

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ – بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده … منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر ترجیح برند توسط خریداران تأثیر دارند، آگاه باشند و بدانند … واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، ترجیح برند، وفاداری به برند.